به بخش لینکهای مفید برای شیمی خوش آمدید

باشگاه دانش پژوهان جوان:

http://www.ysc.ac.ir/

ویکی پدیا  فارسی:

http://fa.wikipedia.org/

انجمن شیمی ایران:

http://ics.ir/

دانشنامه رشد:

http://danesh.roshd.ir/

این لیست تکمیل خواهد شد. منتظر باشید!