برخي خواص اتمی و تناوبي

خواص تناوبي بيانگر روندهاي كلي است كه براي تغييرات كميت‌ها در طول دوره‌ها و گروه‌هاي جدول تناوبي داريم. در ادامه، در ابتدا روند تغییرات بار مؤثر هسته در جدول تناوبي را بحث خواهیم کرد و سپس با کمیت های انرژی یونش، انرژی الکترونخواهی و شعاع اتمی و یونی آشنا خواهیم شد و در مورد روندهای موجود برای تغييرات آنها در طول دوره‌ها و گروه‌هاي جدول تناوبي بحث خواهیم نمود.

 

بار مؤثر هسته

در يك دوره از جدول تناوبي بار مؤثر هسته براي الكترون‌هاي لايه‌ي اصلي آخر از چپ به راست افزايش مي‌يابد. اين مطلب بدين علت است كه در هر دوره از چپ به راست به تعداد پروتون‌هاي هسته بتدريج افزوده مي‌شود و افزايش مشابه در تعداد الكترون‌ها به علت اثر پوششي ناقص الكترون‌هاي هم لايه نمي‌تواند از افزايش بار مؤثر هسته جلوگيري كند. بعنوان مثال داریم:

 

 

در یک گروه از بالا به پایین از هر عنصر به عنصر پایینی تعداد پروتونها و تعداد الکترونها به یک مقدار افزایش می یابد، اما از آنجا که از بالا به پایین تعداد الکترونهای هم لایه با اثر پوششی ناقص یا تعداد الکترونهای واقع در یک لایه اصلی ماقبل با اثر پوششی نزدیک کامل اما غیرکامل افزایش می یابد، افزایش تعداد الکترونها بطور کامل افزایش تعداد پروتونها را جبران نمی کند و در یک گروه از بالا به پایین بار مؤثر هسته برای كل الكترون ها من جمله خارجی ترین الکترونها افزایش می یابد.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||