pH در طبیعت

بسیاری از سیستمهای طبیعی pH کمابیش تقریبا ثابت و مشخصی دارند. بعنوان مثال جدول بعدی pH بخشهای مختلفی از بدن یک انسان را نشان می دهد.

 

بخش

pH

اسید معده

1-3

لیزوزوم

4.5

پوست

5.5

ادرار

6

آب خالص در 37C

6.8

سیتوزول

7.2

مایع نخاعی

7.5

خون

7.34-7.45

ماتریکس میتوکندری

7.5

پانکراس

8.1

 

بعنوان مثال دیگر جدول بعدی pH برخی از اقلام غذایی را نشان می دهد.

نام

pH

لیمو ترش

1.8-2.0

سرکه

2.4-3.4

پرتقال

3-4

سیب

3.3-3.9

گوجه فرنگی

4.3-4.9

موز

4.5-5.2

نان

5-6.2

هویج

5.9-6.3

شیر

6.4-6.8

تخم مرغ

7.6-8.0

 

بسیاری از سیستمهای طبیعی به مقدار pH عکس العمل نشان می دهند. یک مثال شناساگرهای اسید- باز موجود در گیاهان است که قبلا بحث شد. بعنوان مثال دیگر می توان گل ادریس (Hydrangea Flowers) را در نظر گرفت که گلهای آن موقع رویش در خاک اسیدی آبی و موقع رویش در خاک بازی صورتی یا ارغوانی هستند (شکل بعدی).

 

 

همچنین بسیاری از فرایندهای طبیعی برای رخ دادن نیازمند pH یا محدوده pH مشخصی هستند. بعنوان مثال پوسته صدف ها در آبهای نسبتا اسیدی تشکیل نمی شود یا رشد نمی کند. بعنوان مثال دیگر عملکرد هموگلوبین در انتقال اکسیژن تحت تاثیر pH محلول قرار می گیرد.

 

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||