مقدمه

در بسیاری از بحثهای مرتبط با شیمی، ما بایستی توجه ویژه ای به بحثهای مرتبط با مبحث اسیدها و بازها داشته باشیم. در همین راستا، مبحث اسیدها و بازها را می توان یکی از مباحث کاربردی حائز اهمیت فراوان درنظر گرفت که افراد علاقه مند به انجام کارهای تحقیقاتی یا آزمایشگاهی و صنعتی در زمینه علم شیمی یا علوم مرتبط با آن، در بسیاری از موارد، بایستی یک آشنایی مناسب با این مبحث داشته باشند.

 

 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

**************************************************

سایت: www.youngchemist.com

مولف: محمد شاهی

نظرات، پیشنهادات و انتقادات: chemistry.shahi@gmail.com

**************************************************

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||